logo_darmah.png
shahar238.JPG

שחר מתן, הולכת בדרך.
מתרגלת, נושמת וחיה את המסע הזה משנת 2002.

 

בורכתי בזכות הגדולה להיות תלמידה של א.ג'. מוהן ואינדרה מוהן מבכירי מורי היוגה בעולם, שהיו תלמידיו ויד ימינו של קרישנהמצ'אריה במשך 18 שנותיו האחרונות.
מהם למדתי ועדיין לומדת באופן אישי ומעמיק את הפסיכולוגיה של היוגה, בהתבסס על הכתבים של היוגה (היוגה סוטרה של פטאנג'לי) ותוך כדי חקירה מתמדת של השלכתם והביטוי שלהם בחיי היומיום.

 

מתרגלת ומלמדת דארמה ומיינדפולנס, כתרגול וכדרך חיים.​ 

עבורי התרגול מהווה אמצעי לתהליך טרנספורמטיבי היוצר שינוי מהותי, בנו, במערכות היחסים בחיינו ובצורה בה אנחנו מתגשמים בעולם.

 

ככה אני מתרגלת, וככה אני מלמדת – מתוך המסורת, ואל תוך החיים עצמם.