הרבה השראות מלוות תומכות ומזינות אותי לאורך החיים, התרגול והטיצ'ינג

אני באה עמוק מתוך המסורת. גם בעולם היוגה וגם בעולם המינדפולנס. זה העולם הפנימי שלי - דרכו אני מתרגלת ומלמדת.
המסורת כפי שהועברה לי היא מלמדת, תומכת, מאמתת אותנו עם החיים. רדיקלית. והיא משחררת.
משחררת מאירה ומעוררת.
אני מרגישה זכות גדולה להיות חלק מלימוד עתיק כל כך, מדרך מייטיבה כל כך - ומכך שיש השראות גדולות שהם חלק כל כך קרוב בחיי.

אני מלאת הכרת תודה לכל ההשראות שמלוות אותי בדרך,
החל מפטאנג'לי ובודהה שבזכות ההתעוררות שלהם, ובזכות שושלת של מורים שהקדישה עצמה אל התרגול - הידע הזה מגיע עד אלינו.

ולמורים שלי, שהם עבורי התגלמות הדרך עצמה:

א.ג' מוהן ואינדרה מוהן, Svastha Yoga and Ayorveda, מגדולי מורי היוגה בהודו ובעולם. תלמידיו של קרישנהמצ'אריה במשך 18 שנים. המוהנים ממשיכים ללמד בדרך המסורת, מלאי כבוד למורשת שהשאיר להם קרישנמצ'אריה.

והם מלמדים עד היום בבהירות פשטות ושמחה..

גליה תנאי, שמלמדת אותי באינספור רגעים את הדארמה שמתגשמת בתוך הלב שלנו, בתרגול של החיים עצמם.

יש לי המון אהבה והודיה בלב לכולם.